Musikkindustriens utvikling, positiv eller negativ?

Musikk har vært en stor del av vår alles kultur, og endringene har vært massive. Jeg som er såpass ung har ikke det samme forholdet til fysiske plater eller kassetter, som faren min har. Selv om jeg har hatt mine stunder med “hits for kids” opp igjennom årene. Poenget mitt er at musikk er like mye kultur som underholdning og alle har et personlig forhold […]