5 reasons companies should be using inbound marketing

Inbound marketing has been a buzzword for some years now and you might have noticed that in the recent years lots of companies have been putting more focus into this mysterious term. so what’s inbound marketing all about?  Inbound vs. outbound Sales and marketing have changed drastically over the years, and the biggest change is the customers purchase patterns. Customers these days will rather do […]

Thumb stopping content; Er jeg kul nok for deg?

For en stund tilbake hadde vi besøk fra Facebook i klassen. Han snakket mye om facebook annonser og noe jeg bet meg fast i var dette med “thumb stopping power”Altså en annonse eller posts evne til å stoppe tommelen fra å scrolle videre. Jeg mener å ha hørt at vi bruker maks 3 sekunder på å bestemme oss om vi vil se en post eller […]