En nybegynners guide til inbound markedsføring strategi

Tidligere i semesteret tok jeg en sertifisering i inbound marketing hos hubspot. Kurset lærte meg hvordan man skulle tiltrekke seg kunder uten å dra de inn gjennom irriterende verktøy. Utviklingen fra outbound til inbound har endret hvordan markedsføring burde fungere. Kort oppsummert så skal denne strategien vise hva du må gjøre for nå målene dine ved hjelp av digitale verktøy og digital markedsføring.

Hvorfor skal du bry deg med å ha en inbound strategi? Du har kanskje noe som allerede funker og tenker det får holde, men det finnes jo en rekke fordeler med å drive inbound markedsføring som du ikke får via tradisjonell markedsføring. Det jeg mener er det viktigste er muligheten til å spore, segmentere og analysere aktivitetene dine. I motsetning til tradisjonell markedsføring hvor det var vanskelig å kun treffe de som var av din interesse åpner inbound markedsføring opp muligheten til å velge hvem du skal treffe. I ettertid har du til og med mulighet til å se på hvor bra ( eller dårlig ) aktiviteten gikk/går slik at du kan endre og forbedre den underveis eller til neste gang. Så hvordan starter du å planlegge din inbound strategi?

https://insideout.com/blog/2014/08/22/inbound-marketing-is-it-something-you-need/

1. Hvem er din “Ola Nordmann”

Før du gjør noe som helst må du finne ut hvem kundene dine er. Dette gjelder jo både inbound, outbound og generelt alt av markedsføring og salg. Hubspot lærte meg at buyers persona er fiktive potensielle kunder basert på de kundene du allerede har. For å kartlegge dette må du snakke med dine allerede eksisterende kunder, prospekter og folk utenfor kundenettverket ditt. Du burde still kvantitative spørsmål (demografi) og kvalitative spørsmål (psykografiske) slik at du får en god forståelse på hva slags mennesketype du er på jakt etter. Hvem er din “Ola Nordmann”?

2. Sett deg mål

Mål er det viktigste med hele strategien. Dette er jo hele grunnen til at du skal drive disse aktivitetene. Det som er viktig å huske er at tallene må være målbare slik at du kan måle og analysere hvordan det går. Målene burde også være i tilknytning til bedriftens overordnede mål. Hvis målet for bedriften dette året er å øke salget online med 15% burde målet ditt ha en sammenheng med dette. En mulighet vil da være å ha et mål om å generere 40% mer leads via din digitale aktivitet.

3. Planlegg buyers journey

Buyers journey er den reisen du skal ta din buyers persona gjennom for at de skal gå fra å være ukjente personer til å bli dine promotører. Nedenfor ser du et bilde som illustrere personens forskjellige steg med tilhørende aktiviteter. Dette er den modellen hubspot bruker i sine kurs, så jeg regner med det finnes mange andre aktiviteter som kan passe også. Dette vil variere ut i fra hvem din “Ola Nordmann” er selvfølgelig. Det viktigste er at du har planlagt hvilke aktiviteter som skal gjennomføres knyttet til hvor langt Ola har kommet i reisen. En tydelig plan på når og hva som skal gjøres er nøkkelen til suksess her.

 

4. Vurder allerede eksisterende digitalt innhold

Det er viktig at før du setter i gang at du har optimalisert de allerede eksisterende verktøyene dine. Ta en gjennomgang og finpuss dine sosiale medier, landingssider, emails osv. Slik at du vet at de er av høy nok kvalitet. Kvalitet over kvantitet er nøkkelordet i inbound markedsføring. kvaliteten skal være så høy at kunden føler den får noe igjen av å vise interesse hos deg.

5. Sett opp en plan over innholdsproduksjon

Nå i disse moderne dager er det ikke nødvendig å produsere innhold samtidig som det publiseres. Det finnes verktøy som publiserer innhold for deg og gjør det mulig å produsere før du publiserer. Disse programmene kalles content management system. Dette muliggjør at flere publiserer til samme sted og kan samarbeid. Når du setter opp denne planen er det greit å ta utgangspunkt i:

 • Tittel
 • Når det skal
 • Format
 • Mål
 • Kanal
 • Hvorfor du gjør det
 • Prioriteringsnivå

På denne måten vet du godt og tydelig hva som må gjøres til når. Det å ha en god plan for hvert steg i strategien er kritisk til og med når det kommer til produksjon av innhold. Innhold skapt på kort tid pleier som regel aldri å bli like bra som det som brukes tid på

6. Sett alt sammen til en plan

Når du har gått igjennom disse punktene må du sette alt sammen. Sett prioriteringsnivåer og tidsfrister på alt. På den måten vet alle når ting skjer og ting blir faktisk gjennomført. Det vanligste er å ha en plan som går over ett år. Dette blir selvfølgelig bare et forslag i starten av året med tanke på at det vil skje endringer ila. året. Det viktigste er å ha sette opp noen milepæler og mål som skal nåes ila. året. Det viktigste du skal sitte igjen med er:

 • Hvem er din ola nordmann og hvor finner du han?
 • Hva er målet med strategien?
 • Hvordan bearbeide ola nordmann
 • Hvordan er kvaliteten på det du allerede har ute?
 • Hvordan skal du produsere innhold?
 • Hva er planen for dette året?

Oppgaveteksten

https://www.entrepreneur.com/article/237040

https://blog.hubspot.com/marketing/digital-strategy-guide#sm.0001bznsxwfm3ewlqgb1tt069frq2

https://www.equinetmedia.com/inbound-marketing-strategy-persona-definition

 

 

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *