Hva er business model canvass?

Business model Canvas er en nyere forretningsmodell som kategoriserer bedriftens aktiviteter.  Modellen gir en ryddig og enkel oversikt noe som er grunnen til at den blir så godt likt, så la oss ta en nærmere titt på den.

Hva er egentlig en forretningsmodell?

Før vi går inn på business canvassing model vil jeg bare gå kort igjennom forretningsmodell, slik at alle vet hva vi snakker om. Forretningsmodellen er grunnmuren til enhver bedrifts strategi og skal beskrive hvordan bedriften skal gjennomføre oppgavene og aktivitetene sine i praksis. Det er mange måter å sette sammen en forretningsmodell, men nå i de senere årene ser vi at business model canvassing har tatt flere bedrifter med storm og ført til stor suksess. Denne modellen ble utviklet av Alexander Osterwalder og ble først presentert i hans bok “Business Model Generation”.

Forretningsmodell beskriver hvordan en organisasjon skaper, leverer,
og fanger opp verdier – økonomiske, sosiale, eller andre former av verdier.

En forretningsmodell skal fortelle deg hvordan du skal gjennomføre forretningsideen din, så mens forretningsideen sier hva du vil gjøre, skal forretningsmodellen si hvordan du skal gjøre det. Forretningsmodellen skal gi deg svar på noen essensielle spørsmål rundt din rolle i markedet.

Forretningsmodellen skal svare på spørsmål som:

 • Hva skal du levere?
 • Hvem er kunden?
 • Hvem er venner og konkurrenter?
 • Hvordan skal du selge?
 • Hvordan skal du ta betalt?
 • Hvordan skal du levere?

Så hva er det som er så spesielt med BCM?

Business canvassing model

Det som er spesielt med Business Canvassing model er dens enkelhet og oversiktlighet. Selv om modellen er enkel kan den brukes på både enkle, men også mer komplekse bedrifter. Modellen er veldig oversiktlig og kan enkelt presenteres foran din bedrift uten at det blir så mye innhold at de like så greit kunne lest det på egen skjerm. Dette er positivt fordi det muliggjør en felles gjennomgang hvor alle kan delta, stille spørsmål og få svar på eventuelle spørsmål de sitter med. BCM Modellen består av 9 brikker som putter de forskjellige aktivitetene og punktene inn i egne bokser. jeg har kort listet opp alle brikkene her:

 • Value Propositions – Verdiløfte
  Hva er det du tilbyr?
 • Channels – Kanaler
  Hvordan og hvor når du kundene dine?
 • Customer Relationships – Kunderelasjoner
  Hvordan skal du forholde deg til kundene dine?
 • Customer Segments – Kundesegmenter
  Hvem tilbyr du til?
 • Key Resources – Ressurser
  Hva er det du trenger?
 • Key Activities – Nøkkelaktiviteter
  Hva er det du må gjøre? 
 • Key Partnerships – Samarbeidspartnere
  Hvem skal hjelpe deg med det du ikke selv skal gjøre? 
 • Revenue Streams – Inntektsstrøm
  Hvordan ser inntektene dine ut? Hvor kommer dem fra?  
 • Cost Structure – Kostnader
  Hvilke kostnader har du? Hvor kommer de fra? Hva koster de? 

Som dere ser tar den for seg nøkkelpunktene i bedriften, men kan enkelheten være en svakhet?

Business canvass model i praksis

Nedenfor skal jeg vise hvordan BCM kan brukes i praksis. Jeg kommer til å fylle inn fiktive data som ikke er knyttet til noen virkelig bedrift.

Som dere ser trenger det ikke være veldig komplisert. Nå valgte jeg en veldig simpel business, som kanskje ikke hadde gjort det så veldig bra, men det er et enkelt eksempel som gir et godt eksempel. BCM sin kanskje største svakhet er også dens styrke. Den er enkel og går veldig i overflaten på bedriftens aktiviteter. I noen tilfeller vil det være nødvendig med en mer detaljert plan for å forstå hvordan du skal gjennomføre de forskjellige oppgavene. Min tanke er at siden denne modellen er så enkel å sette sammen er det en godt start for bedrifter under oppstart, men også for eksisterende bedrifter som vil ha en tydeligere oversikt.

Håper dere lærte noe, og ha en fortsatt fin dag!

-Mats

 

 

 

ref:

http://www.innovasjonnorge.no/no/grunder/ideutvikling/slik-lager-du-en-forretningsmodell/

https://en.wikipedia.org/wiki/Business_Model_Canvas

Krokan, Arne. 2015. Det friksjonsfrie samfunn . Cappelen Damm AS.

 

 

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *